Het initiatief

Afronding van het initiatief in de Amazone

Het 1e initiatief is afgerond en wij hebben in de maand april '20 een donatie van € 7.500,- kunnen doen aan de gemeenschap. Een groot bedrag wat precies op het juiste moment beschikbaar kwam omdat ook zij door de corona crisis zijn getroffen. Het geld zal dienend zijn aan de gemeenschap en de natuur/ de oerbossen waarin zij leven. 

Dankbaar voel ik mij voor het feit dat wij dit met z'n allen hebben kunnen realiseren. Wij hebben echt een bijdrage geleverd die dienend is aan het grotere geheel!

 

 

Wilt u de Stichting 'ondanks de winterslaap' blijven steunen dan kan dat...

Het huidige initiatief wat wij steunen vanuit de de Stichting is het Rites of Passage werk in Nederland en België. Dit zijn overgangsrituelen voor Vader en Zonen, Moeders en Dochters en andere samenstellingen.

 

Deze prachtige en belangrijke rituelen zijn uit onze westerse maatschappij verdwenen waarvoor onze kinderen veel zelf moeten uitzoeken en dit is een groot gemis wat ook risico's met zich meebrengt. Het is prachtig en verbindend werk in een natuurlijke omgeving wat wij willen supporten zodat zowel de ouders maar met name onze kinderen ondersteund worden op hun pad naar volwassenheid.

Concreet zal uw donatie ingezet worden om dit werk op de kaart te zetten en gezinnen te ondersteunen die niet de financiële middelen hebben om deel te nemen.

Community Cefli in Fortaleza samen met de indianen van de Huni Kuin

Informatie via Raymond Fränzel

info@allesisverbonden.nl

  www.allesisverbonden.nl

  info@allesisverbonden.nl    

                           

Zutphen, Telefoon:+31-655853182

© 2018 Stichting t.b.v. Bewustwording en Natuurbehoud                        

  Triodos Bank: NL88TRIO0379324229    

  KvK nr.        : 72160276