Aanschaf en Beheer

In Brazilië gaat het anders dan in Nederland. In Nederland hoeven wij bijvoorbeeld niet bang te zijn dat er illegale kap plaatsvindt in het nationaal park de hoge Veluwe. Tevens kloppen onze kadaster kaarten en is het duidelijk wie wel of niet de eigenaar is van een bepaald stuk grond en voor hoeveel m2.

Bij mensen op invloedrijke plekken is corruptie aanwezig en voor hen is de Amazone is een grote bron van inkomsten en de belangen zijn groot.

De waarde ontwikkelt zich als het bos gekapt is om met name plaats te maken voor veeteelt. Sommige percelen worden tweemaal verkocht en/of 

eigendomspapieren zijn niet in orde of vervalst. Ook worden prioriteiten wel   eens anders gesteld als er financiële middelen zijn. Iedereen wil een graantje meepikken.

Fase 1 is om gedegen vooronderzoek te doen zodat het geld op de juiste plaats aankomt en dat de locatie daadwerkelijk aangekocht wordt.

Ter plaatse zal hier over gesproken en doorgevraagd worden waarbij het onderzoek met name door de beheerder gedaan zal worden.

Vanuit Nederland zal aanvullende informatie verstrekt worden over welke wegen/partijen 'betrouwbaar en niet betrouwbaar' of van steun kunnen zijn. Hiervoor heeft de stichting contact met iemand die op dit vlak ervaring heeft in  de Amazone.

Fase 2 gaat over het beheren en beschermen van de primitieve bos zodat er geen illegale kap plaatsvindt. Vanuit ons contact zijn er ook mogelijkheden om dit vorm te geven door bijvoorbeeld te werken met camera's en gps coördinaten. Ook dit willen wij afstemmen met de beheerder.

Fase 3 is de fase dat de donatie, het geld daadwerkelijk overgemaakt gaat worden. Vanuit de stichting vinden wij het belangrijk om gedegen onderzoek te doen maar ook om te werken vanuit vertrouwen en ons gevoel.

Gezien de cultuur en wat er allemaal gaande is in de Amazone is het niet mogelijk om 100% zekerheid te hebben en te bieden.

Ondanks dit gegeven voelen wij de noodzaak en hebben wij vertrouwen in de beheerder om dit initiatief verder vorm te geven!

  www.allesisverbonden.nl

  info@allesisverbonden.nl    

                           

Zutphen, Telefoon:+31-655853182

© 2018 Stichting t.b.v. Bewustwording en Natuurbehoud                        

  Triodos Bank: NL88TRIO0379324229    

  KvK nr.        : 72160276