De Stichting 

Stichtingsdoel

Fondswerving ten behoeve van eigen, bestaande of nieuwe initiatieven in binnen- en buitenland, die een bijdrage leveren aan Bewustwording en Natuurbehoud, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Wat is bewustwording?

Het lijkt op wakker worden, als mens (-heid) zicht krijgen en bewustzijn ontwikkelingen op:

  • Hoe wij met elkaar en de aarde omgaan

  • Waar lopen wij en waar steken wij onze energie in?

  • Hoe spreken wij?

  • Wat zijn onze gedachten en oordelen?

  • Hoe gaan wij met onze kinderen om? Welk voorbeeld geven wij hen?

Door bewustzijn ontwikkel jij zicht op jouw voetprint en wat jij kan bijdragen.

'Een proces waarbij je langzaam tot een besef komt'

Kenmerken van de initiatieven:

  • Vrij van persoonlijke belangen,

  • Bijdraagt en dienend is aan het grotere geheel en toekomstige generaties, 

  • Verbondenheid met de aarde, de dieren, de planten, de mineralen en de mensen,

  • Organische vorming.

  www.allesisverbonden.nl

  info@allesisverbonden.nl    

                           

Zutphen, Telefoon:+31-655853182

© 2018 Stichting t.b.v. Bewustwording en Natuurbehoud                        

  Triodos Bank: NL88TRIO0379324229    

  KvK nr.        : 72160276